Những điều cần biết khi thuê giúp việc

1 – Phải ký hợp đồng bằng văn bản

Dù thời hạn làm việc là bao lâu, người thuê vẫn phải ký hợp đồng bằng văn bản với người giúp việc gia đình; thời hạn hợp đồng do 02 bên thỏa thuận. Trong hợp đồng cần ghi rõ về hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, thời gian làm việc hằng ngày, chỗ ở.

2 – Cấm giữ giấy tờ tùy thân của người giúp việc

Một trong những hành vi bị nghiêm cấm đối với người thuê giúp việc là giữ giấy tờ tùy thân của người giúp việc.

3 –  Thuê giúp việc phải báo UBND phường/xã

Trong 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng lao động, người thuê phải thông báo với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình. Trong 10 ngày, kể từ ngày kết thúc hợp đồng, người thuê cũng phải thông báo với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

4 – Thử việc không quá 06 ngày

Người thuê và người giúp việc có thể thỏa thuận về việc làm thử. Thời gian thử việc không quá 06 ngày làm việc.

5 – Người giúp việc phải cung cấp thông tin về hoàn cảnh gia đình 

Người giúp việc phải cung cấp số, nơi cấp, ngày cấp chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú, hoàn cảnh gia đình; họ và tên, địa chỉ của người báo tin khi cần thiết cho người thuê.